Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Yếu tố tính dục trong sáng tác của D. H. Lawrence (Khảo sát các tác phẩm: Người đàn bà đang yêu, Công chúa, Cô gái đồng trinh và Chàng du tử)

Vũ Nam Thái

Tóm tắt


Tính dục là một trong những trọng tâm của học thuyết phân tâm học mà S. Freud đề xuất, đóng vai trò chi phối hoạt động sống của con người, giúp con người đạt trạng thái cân bằng khi có sự xê dịch của cảm xúc và ý thức. Bài viết này chỉ ra một số biểu hiện tính dục trong sáng tác của nhà văn lớn nước Anh – D. H. Lawrence, cho thấy những đặc điểm trong phong cách sáng tác và thể hiện, từ đó chỉ ra mối liên kết giữa văn học và tâm lí học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100